Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.


Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 10 stanowiskami komputerowymi, w tym 10 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 10 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 10 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,